Succinylocholina (CAS No. 71-27-2) zaczyna się rozkładać w organizmie ludzkim natychmiast po jej podaniu dożylnie lub domięśniowo. Jest metabolizowana przez enzymy z grupy cholinesterazy, zawsze obecne w osoczu krwi pacjenta. Działanie lekuin vivo ustaje z tego powodu po kilku do kilkunastu minutach. 
Ponieważ stężenie cholinesterazy w osoczu krwi po śmierci opada powoli (czas półrozpadu 8 do 16 godzin) , metabolizacja succinylochoiiny nasuccinylomonocholinę i  kwas bursztynowy (kwas 1,4 butanodionowy, ang.succinic acid) kontynuuje się post mortem. Po dwóch dniach od śmierci nie ma żadnych szans na wykrycie wolnej succinylocholiny..
Pośmiertna obecność metabolitów jest natomiast wytłumaczalna (zob. plausible deniability) - succinylomonocholina wytwarza się rownież naturalnie podczas rozkladu zwłok, a kwas bursztynowy występuje naturalnie w śladowych ilościach we wszystkich żywych organizmach, jako substancja pośrednia w niektórych cyklach metabolicznych.
Aby wykryć succinylocholinę i/lub nadmiernie wysoki poziom jej metabolitów, należałoby pobrać ze zwłok próbki płynów ustrojowych i tkanek natychmiast po śmierci, i natychmiast badać je metodami spektroskopii masowej. Ale komu by się w Polsce chciało w tym celu specjalnie przychodzić do pracy w weekend..
Co to jest succinylocholina (ang. succinylcholine, również znana jako suxamethonium),  jak szybko dziala, do czego służy, skąd ją wziąć, i co można zrobić z człowiekiem pod jej działaniem, proszę sobie przeczytać we własnym zakresie.