Wykrycie trotylu na szczątkach Tupolewa wyczerpuje możliwości dalszego chodzenia w zaparte.Komisja Millera i Klich do aresztu śledczego. Komisja międzynarodowa z udziałem ekspertów NATO do Smoleńska. 

Na wstręty rosyjskie odpowiadać sankcjami - zawieszenie małego ruchu granicznego z Kaliningradu to niezły początek. Jeśli mało, rozważyć zamknięcie polskiej przestrzeni powietrznej dla samolotów z rejestracją rosyjską. Jeśli nadal mało, zamknięcie drogowego i kolejowego ruchu tranzytowego z i do Rosji przez terytorium RP.
Eksperci z Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii, którzy potwierdzili na piśmie nieobecność trotylu i nitrogliceryny - do pojedynczych cel, aby do czasu zakończenia śledztwa zmierzającego do ustalenia, kto ich do tego nakłonił, nie mogli komunikować się między sobą.  Wsadzać do co drugiej celi, zostawiając między zajętymi puste, aby wyeliminować możliwość pukania w ścianę.

 Mane Tekel Fares