http://www.wprost.pl/ar/350171/Joanna-Racewicz-czuje-sie-oklamana/
Widziała pani te zdjęcia?

Tak. Jest na nich mój Janosik… Tylko, że w rosyjskich dokumentach nic się nie zgadza. Ani grupa krwi, ani żadne przebyte choroby. Opisali, że miał otwarte złamania, a nie miał. Że miał rozedmę płuc… Coś z nerkami, coś z wątrobą. A Paweł był wysportowanym mężczyzną, biegał w maratonach. […] W dokumentach rosyjskich to mężczyzna schorowany o grupie krwi ARh+.[…]

------------
Śródmiąższowa rozedma płuc (interstitial pulmonary emphysema) należy do charakterystycznych obrażeń detonacyjnych płuc u ofiar eksplozji mających miejsce w pomieszczeniach zamkniętych i pojazdach:
http://www.ebmedicine.net/topics.php?paction=showTopicSeg&topic_id=18&seg_id=267
Damage to the lungs can include pulmonary contusions and/or pulmonary barotrauma, such as pneumothorax, pulmonary interstitial emphysema, pneumomediastinum, or subcutaneous emphysema. The most common lung injury associated with a blast wave is a pulmonary contusion. This may take the form of microhemorrhages with perivascular / peribronchial disruption. It appears to be more common on the side closest to the explosion, but this may be influenced by the geometry of the surrounding area and reflected energy. The alveolar wall may be torn, causing a blood-filled emphysematous change to the lung and subsequent hemoptysis. Pulmonary contusions may develop with or without a pulmonary laceration.