środa, 12 września 2007

Radosław Wspaniały


http://tinyurl.com/9cr9d

 Sikorski Radoslaw 

Z.: dziennikarz, polityk. NF.: American Enterprice Institut. AS.: 1150 Seventeenth Street N.W., Waschington D.C. AP.: 89-100 Naklo, Dwór Chobielin. DU.: Bydgoszcz, 23.02.1963. M.: Anna z d. Applebaum. R.: Jan i Teresa z d. Paszkiewicz. D.: Aleksander (1997), Tadeusz (2001). ZP.: dziadek Kazimierz Paszkiewicz - kierownik szkoly w Lochowie, starszy brat dziadka Stefan, uczestnik powstania wielkopolskiego, uczestnik walk z bolszewikami, brat babci ks. Roman Zientarski, pralat, wiezien obozów koncentracyjnych Buchenwaldu i Dachau, honorowy obywatel Inowroclawia, brat babci Wladyslaw Zientarski ks. infulat, kustosz biblioteki archidiecezjalnej w Gnieznie, brat ojca Klemens Sikorski, znany gdanski rusznikarz. S.: 1983-86 Uniwersytet Oksfordzki, nauki polityczne, filozofia, ekonomia, Bachelor of Arts, Master of Arts, 1999 Wyzszy Kurs Obrony w Akademii Obrony Narodowej. K.: 1981-89 uchodzca polit. w Wielkiej Brytanii; 1986-89 korespondent wojenny gazety The Sunday Telegraph i tygodnika The Spectator; 1988-97 staly wspólpracownik dwutygodnika National Review; 1989 powrót do kraju; 1990-92 przedstawiciel News Corporation w Polsce, jednoczesnie warszawski korespondent The Sunday Telegraph; 1992 wiceminister obrony narodowej w rzadzie J. Olszewskiego, odpowiedzialny za kontakty z NATO; od 1992 czl. Rady Klubu Atlantyckiego; 1998-01 wiceminister spraw zagranicznych; 1998-2001 przewodniczacy Rady Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie; 2000 przewodniczacy Komitetu Upamietniania Zaslug Ronalda Reagana; od 2002 dyrektor wykonawczy Nowej Inicjatywy Atlantyckiej przy Amerykanskim Instytucie Przedsiebiorczosci, Resident Fellow; czl. zalozyciel Komitetu Upamietniania Mariana Rajewskiego. P.: Prochy Swietych - Podrz do Heratu w czas wojny, Russia`s-Afghan War , The Polish House. An Intimate History of Poland, artykuly: Kultura Paryska, Tygodnik Powszechny, Gazeta Polska, Rzeczpospolita, The Wall Street Journal, The Economist, Foreign Affairs, The Spectator, National Review. ON.: I nagroda Swiatowa World Press Photo 1988 w kat. zdjec reporterskich, laureat Nagrody Literackiej dla Mlodych Pisarzy The Spector i The Sunday Telegraph, Odznaka Zasluzony Dzialacz Kultury, Dyplom Akademii Obrony Narodowej za najlepszy wynik w strzelaniu. Cz.: czl.-zal. Zwiazku Wyzwolenia Narodowego, przewodniczacy Tow. Polskiego Uniwersytetu Oksfordzkiego, czl. Oxford Union Society, Klub Canning, Klubu Polskiej Rady Biznesu oraz Rady Klubu Atlantyckiego, czl. Rady Nagrody im. Jana Karskiego. H.: odbudowa zabytkowego dworu.


[PS. Ortografia oryginału - SW.]


 

 

 

 

komentarze (0)

W Temacie Maci - wtemaciemaci.salon24.pl

Brak komentarzy: