poniedziałek, 24 września 2007

Deklaracja


Karta Polaka:

…wykaże co najmniej bierną znajomość języka polskiego oraz w obecności konsula złoży pisemną deklarację przynależności do narodu polskiego...


1.  W jaki sposób należy się czynnie wykazać BIERNĄ znajomością języka polskiego?

2. W jakim języku należy składać pisemną deklarację przynależności do narodu polskiego?

komentarze (0)

W Temacie Maci - wtemaciemaci.salon24.pl

Brak komentarzy: