środa, 8 sierpnia 2007

Co więcej, znaczna część nigdy nie wróci

W Temacie Maci - wtemaciemaci.salon24.pl:

Co więcej, znaczna część nigdy nie wróci


http://social.salon24.pl/26615,index.html Dlatego oni wyje ż d ż aj ą , bo maj ą do ść tej atmosfery. I nie chodzi mi tu o „atmosfer ę strachu i nienawi ś ci", o walk ę z Gombrowiczem czy lustracj ę...

komentarze (2)

Brak komentarzy: