Czy prokuratura, w końcu prawnicy, mogłaby uściślić, czy pod "osoby trzecie" podpadają jedynie osoby fizyczne, czy również osoby prawne, np. urzędy lub instytucje państwowe? Tylko krajowe, czy również zagraniczne?