poniedziałek, 18 stycznia 2010

Raz sierpem, raz młotem zieloną hołotęDzisiejszy londyński Times opisuje, jak Ludowa Rada Komisarzy Klimatycznych (LRKK) czyli Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) zastanawia się - dopiero się zastanawia - czy należy wycofać z obiegu katastroficzną prognozę, że himalajskie lodowce stopią się do 2035 roku.


http://www.timesonline.co.uk/tol/news/environment/article6991177.ece?Było tak:


W 2008 roku klimatyczna bolszewia z LRKK opublikowała raport IPCC AR 4, w którym napisano między innymi:


"Glaciers in the Himalaya are receding faster than in any other part of the world (see Table 10.9) and, if the present rate continues, the likelihood of them disappearing by the year 2035 and perhaps sooner is very high if the Earth keeps warming at the current rate. Its total area will likely shrink from the present 500,000 to 100,000 km2 by the year 2035 (WWF, 2005).”(IPCC AR4 WG2 Ch10, p. 493).”


"Lodowce w Himalajach cofaja się szybciej niż w jakiejkolwiek innej części świata (patrz tabela 10.9). Jeżeli obecna szybkość tego procesu utrzyma się, prawdopodobieństwo ich zniknięcia do 2035 roku, a być może nawet wcześniej, jest bardzo wysokie, o ile Ziemia będzie dalej ocieplać się w obecnym tempie. Całkowita powierzchnia lodowcow prawdopodobnie zmniejszy sie z obecnych 500 000 do 100 000 kilometrów kwadratowych do roku 2035 (żródło WWF,2005) [IPCC, raport AR4, WG2, rozdz.10, str. 493]"


Stara metoda, w której jedni towarzysze zasięgaja zdania innych towarzyszy, i na tej podstawie ogłaszają, że wróg klasowy nie ma racji, żyje wiecznie, jak Lenin. Okazalo się bowiem, że towarzysze z WWF , na których raport z 2005 roku powołali się w swoim agitpropie towarzysze z Ludowego Komisariatu Spraw Klimatycznych, nie mieli żadnej podstawy, by wyrazać jakiekolwiek opinie o lodowcach.


http://assets.panda.org/downloads/himalayaglaciersreport2005.pdf


To znaczy, żadnej podstawy za wyjątkiem opublikowanego 5 czerwca 1999 roku w popularnym brytyjskim czasopiśmie "New Scientist" krótkiego wywiadu z bliżej nieznanym indyjskim naukowcem, prof. Syed Hasnainem z uniwersytetu w New Delhi. Towarzysz profesor Hasnain był łaskaw powiedzieć wówczas przez telefon dziennikarzowi "New Scientist",że najświeższe dane zebrane przez naukę radziecką, pardon, indyjską, wskazują, że większość himalajskich lodowców zniknie w ciągu najbliższych 40 lat na skutek globalnego ocieplenia.


Towarszysz profesor Murari Lal, zbiegiem okoliczności także z Indii, odpowiedzialny w Ludowej Radzie Komisarzy Klimatycznych za nadzór nad fragmentami raportu AR4 poświęconymi lodowcom, bez większego oporu zeznaje teraz brytyjskiej prasie jak następuje:


- "I am not an expert on glaciers, and I have not visited the region so I have to rely on credible published research. The comments in the WWF report were made by a respected Indian scientist and it was reasonable to assume he knew what he was talking about."


- "Nie jestem ekspertem od lodowców i sam nigdy nie byłem w tym regionie, więc muszę polegać na godnych zaufania pracach naukowych. Komentarze w raporcie WWF pochodziły od szanowanego indyjskiego naukowca, i rozsądnie było zalożyć, że on wie, o czym mówi"


Otóż szanowany indyjski naukowiec nie wiedział o czym mówi. Kiedy w 2009 roku ponownie skontaktował się z nim ten sam dziennikarz, który dziesięć lat wcześniej przeprowadził wywiad dla "New Scientist", towarzysz profesor Hasnain zeznał bez większego oporu, że żadnych danych nie ma i nigdy nie miał, a w wywiadzie z 1999 roku tylko tak sobie spekulował.


No i na tej podstawie tej spekulacji towarzysza profesora Hasnaina, popartej przez towarzysza profesora Lal, towarzysz przewodniczący Ludowej Rady Komisarzy Klimatycznych, dr Rajendra Pachauri, z wykształcenia inżynier kolejowy i specjalista od lokomotyw spalinowych, przez dwa lata systematycznie publicznie szydził z każdego, kto ośmielił się sugerować,że himalajskie ludowce nie stopnieją do 2035 roku.


Prasa brytyjska obecnie rekonstruuje całe zdarzenie tak: Ludowa Rada Komisarzy Klimatycznych przeczytała wywiad z 1999 roku w "New Scientist", w którym tow. Hasnain spekulował gołoslownie, że pewna część himalajskich lodowców stopi się w nieokreślonej przyszłości, i wyciagał z tego akrobatyczny wniosek,że całość tych lodowców zniknie do 2035 roku.


LRKK nie poczekala nawet na formalny raport tow. Hasnaina, żeby przeczytać, co towarzysz właściwie twierdził i jak to uzasadniał.
Zamiast tego, towarzysze komisarze LRKK wzmocnili te spekulacje własnym panikarstwem i ogłosili, kategorycznie i autorytatywnie, że lodowce himalajskie znikną w ciągu 25 lat.


Jak każdemu lewakowi wiadomo, podstawy naukowe globalnego ocieplenia sformułowane przez LRKK nie podlegają dyskusji, tak samo jak Pism oŚwięte albo "Krótka historia WKP(b)" pióra Soso, językoznawcy. Lodowce nie znikają, bo klimat się ociepla, lodowce znikają, kiedy towarzysze tak postanowią. A jak nie znikają, to tym gorzej dla lodowców.


Na tej naukowej podstawie, tak samo naukowej jak naukowy komunizm, wy, hołoto, macie teraz rozmontować w Polsce elektrownie węglowe. Do roboty!


Jak wyszliście na tym, że zamiast liści na drzewach nigdy nie zawiśli ci co wy wiecie, a ja rozumiem, to już dzisiaj wiecie z całą ostrością.


Natomiast jak wyjdziecie na tym jutro,że na tych samych drzewach dzisiaj nie wisi żadna kolejna grupa ideologicznych doktrynerów, to powinniście byli sobie wyobrazić wczoraj.

-------------------
Disclaimer dla prokuratury i profesora Sadurskiego:


W notatce powyższej użyto następujących narzędzi erystycznych:


1. przenośnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Metafora
2. ironia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ironia
3. sarkazm
http://wapedia.mobi/plwiktionary/sarkazm
http://en.wikipedia.org/wiki/Sarcasm

W rzeczywistości na gałąź, naturellement, nikogo nie nużno i nie nada, natomiast nużno i nada rozmontować elektrownie węglowe.

Brak komentarzy: