sobota, 10 listopada 2007

Czy Sikorski zrzekł się obywatelstwa brytyjskiego?

W Temacie Maci - wtemaciemaci.salon24.pl[Tytuł był oryginalnie  "Klapa bezpieczeństwa", ale był widać zbyt awangardowy - leniwy umysłowo korpus czytelniczy Salonu wyraźnie nie skojarzył zamierzonej asocjacji z żałosną klapą organów bezpieczeństwa państwa, nie potrafiących profesjonalnie i taktownie sprawdzać  kandydatów na urzędy, albo zniechęcanych przez przełożonych politycznych do swojej dzialalności statutowej.]


Całkowicie bez związku z przepychankami między drogim Lechem a drogim Radkiem i mrocznym wygrażaniem temu drugiemu czymś bliżej nieokreślonym ale za to tajnym, wiele osob emocjonuje się podwójnym polsko-brytyjskim obywatelstwem p. Sikorskiego.

Nic w tym wielkiego, ja też mam podwójne obywatelstwo, polskie i australijskie. Tak samo jak minister S., chętnie miałbym tylko jedno, ale rezygnacja z obywatelstwa polskiego na własny wniosek, na jaką polskie prawo zezwala, jest obecnie obstawiona murem obstrukcji administracyjnych napiętrzonych przez procedurę, przez którą normalnemu człowiekowi przedrzeć się zasadniczo nie sposób. 

W odróżnieniu ode mnie, minister S. zrzekł się jednego z posiadanych obywatelstw bez kłopotu.

14 grudnia 2006 roku "Życie Warszawy" doniosło:

Minister Sikorski zrzekł się brytyjskiego obywatelstwa;

autor: Andrzej Walentek, pg, 2006-12-14 


Radosław Sikorski nie jest już poddanym Jej Królewskiej Mości Elżbiety II. Jak dowiedziało się ŻW, po ponad dwudziestu latach zrzekł się brytyjskiego obywatelstwa. Czy poprawi to jego relacje z prezydentem? Informację, że minister obrony zwrócił brytyjski paszport, potwierdził nam rzecznik MON Piotr Paszkowski. Jeszcze do niedawna Radosław Sikorski był jedynym członkiem rządu legitymującym się podwójnym obywatelstwem.

Brytyjskiego obywatelstwa poddany JKM Elżbiety II zrzeka się następująco:

a. Czyta się jednostronicowe pouczenie w Internecie, proste jak budowa cepa: 

http://www.ind.homeoffice.gov.uk/applying/nationality/formsandguidance/guidern1

b. Wypełnia się jednokartkowy formularz wniosku Home Ofice RN1, który można ściągnąć z Internetu. Formularz RN1 ma siedem punktów: 

1. Imię, nazwisko, adres, data i miejsce urodzenia wnioskodawcy.

2. Oświadczenie że wnioskodawca posiada obywatelstwo brytyjskie (dołączyć brytyjski paszport albo metrykę urodzenia, albo certyfikat naturalizacji) 

3. Oświadczenie, że wnioskodawca ma inne obywatelstwo, (dołączyć paszport albo certyfikat naturalizacji wydany przez inne państwo) , albo 

4. Oświadczenie, że po zrzeczeniu sie obywatelstwa brytyjskiego wnioskodawca nabędzie inne obywatelstwo (dołączyć promesę nadania obywatelstwa przez inne państwo)

5. Jeśli wnioskodawca jest żonaty/zamężna: data zawarcia związku małżeńskiego (dołączyć metrykę ślubu) 

6. Oświadczenie, że wszystkie informacje powyżej są prawdziwe, składane pod groźbą kary aresztu do 3 miesięcy lub grzywny do 5000 funtów, własnoręcznie podpisane przez wnioskodawcę. 

7. Oświadczenie świadka, że zna osobiście wnioskodawcę, który jest pełnoletni i przy zdrowych zmysłach, własnoręcznie podpisane przez świadka (świadkiem może być dowolna osoba w wieku ponad 18 lat, która zna wnioskodawcę osobiście). 

c. Dołącza się czek lub przekaz pocztowy na 120 funtów, albo ściąga się z internetu i wypełnia dodatkowy papier, w który wpisuje się numer karty kredytowej i dołącza do wniosku 

d. Całość wysyła się listem poleconym do: 

Home Office IND
Integrated Casework Directorate (Nationality)
Casework Support Unit
PO Box 12
Liverpool L69 2UX

 

 

albo do najbliższej ambasady lub konsulatu Wielkiej Brytanii. 

Urząd stempluje kopię formularza i odsyła ją pocztą wnioskodawcy, razem z nadesłanymi oryginalnymi dokumentami, które były załączone do wniosku.

Ostemplowana kopia wniosku jest formalnym dowodem, że wnioskodawca zrezygnował z obywatelstwa brytyjskiego. Minister spraw wewnętrznych Wielkiej Brytanii nie może odmowić przyjęcia rezygnacji z obywatelstwa brytyjskiego w czasie pokoju (może w czasie wojny). Zrezygnować z obywatelstwa moze tylko osoba pełnoletnia, zrzeczenie nie obejmuje dzieci ani innych członków rodziny. 

I już. 

Bez furmanki papierów, dwóch lat chandryczenia się z urzędami, setek stron dokumentów ociekających podejrzliwością, poświadczeń, zaświadczeń, legalizacji, umiejscowień, prohibicyjnych opłat, tajnej opinii dwóch ministerstw oraz osobistej i niezaskarżalnej decyzji głowy państwa, czyli bez tego wszystkiego, co jest obecnie wymagane przy rezygnacji z obywatelstwa polskiego. 

Rozumiem, że minister Sikorski ma ten papier, czyli ostemplowaną przez Home Office kopię swojego formularza RN1, i w razie potrzeby może pokazać? Bo jeśli nie ma, to prawnie rzecz biorąc nie zrezygnował z obywatelstwa brytyjskiego.

Tak samo, jak nie da się zrezygnować z obywatelstwa polskiego poprzez odeslanie polskiego paszportu do konsulatu RP, samo tylko zwrócenie paszportu brytyjskiego władzom brytyjskim jest całkowicie bezskuteczne prawnie - zwracający nadal posiada obywatelstwo Zjednoczonego Królestwa, o ile nie dopełnił opisanej wyżej procedury i nie otrzymał potwierdzenia w opisanej formie.

------------------- 

A teraz będzie deser polityczny. Z frykasem, o którym praktycznie nikt w Polsce nie wie. 


Otóż, rezygnacja z obywatelstwa brytyjskiego jest odwracalna. Też bez kłopotu. 

www.ind.homeoffice.gov.uk/applying/nationality/formsandguidance/guidern1

Notes:

A declaration of renunciation affects only the status of the person making the declaration and does not affect the current status of any other member of his or her existing family. A person who renounces British citizenship has a right (once only) to resume that citizenship if the renunciation was necessary to enable him or her to keep or obtain some other citizenship. A person who renounces British citizenship more than once, or for any other reason, may be allowed to resume that citizenship if the Home Secretary thinks fit. A person who renounces British Overseas citizenship or British subject status cannot later resume that citizenship or status.

------------------- 

Miłych rozważań gabinetowych życzę państwu. Niech państwo tak robią, żeby państwu było wygodnie.

 komentarze (5)

Brak komentarzy: