Mam fatalną wiadomość dla trolli smoleńskich, domagających się by nie szukać na szczątkach samolotu trotylu, tylko sadzy, jako produktu detonacji trotylu (bo pozostale produkty detonacji TNT, czyli azot, para wodna i tlenek węgla, nie chciały na was zaczekać przez trzy lata).

Bardzo zła wiadomość chłopaki. Ktokolwiek pisze wam scenariusz, jest kretynem. Otóż, sadza powstała na skutek detonacji materiałów wybuchowych daje się odróżnić metodami analizy instrumentalnej od sadzy powstałej w inny sposób (np. sadzy powstałej w wyniku pożaru, lub sadzy będącej składnikiem spalin silnika odrzutowego).
Dyfraktometria rentgenowska znajduje pomiędzy cząsteczkami węgla w sadzy powstałej w wyniku detonacji dwie specyficzne formy krystaliczne węgla – diamentu i grafitu.
By X-ray diffraction, diamond and graphite were found to be the major crystalline carbon forms in the detonation soot.
Jednym słowem, analiza instrumentalna sadzy z wnętrza osmolonego elementu Tu-154M ‘101’ który zaprezentował na konferencji smoleńskiej w Warszawie w dniu 22 października 2012 roku prof.Jan Obrębski zPolitechniki Warszawskiej jest w stanie jednoznacznie rozstrzygnąć, czy ta sadza pochodzi z eksplozji materiału wybuchowego.

Chemosphere. 2006 Oct;65(5):821-31. Epub 2006 May 3.
A morphological investigation of soot produced by the detonation of munitions. 
Pantea D
Brochu SThiboutot SAmpleman GScholz G.
Energetic Materials Section, Defence Research and Development Canada
Valcartier, 2459 Pie-XI Blvd. North, Val-Bélair, Qué, Canada.
dana.pantea@drdc-rddc.gc.ca