czwartek, 24 kwietnia 2008

Formularz RN

W związku ze wzmożonym społecznym zainteresowaniem sprawami obywatelstw polskich, obcych, widnych, tajnych i dwupłciowych, chciałbym przypomnieć zadane swego czasu pytanie, w odpowiedzi na które rozległa się zakłopotana cisza:

"Czy minister spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Radosław Sikorski ma kopię formularza RN, ostemplowaną przez brytyjskie MSW czyli Home Office, i czy byłby gotów ją opublikować?"


Bo ja sprawdziłem ponownie, i jedyną publicznie istniejącą poszlaką, bo wszak nie dowodem, na własnowolne zrzeczenie się obywatelstwa brytyjskiego przez dwupaszportowego ministra jest nadal wyłącznie oświadczenie rzecznika prasowego MON Piotra Paszkowskiego z 14 grudnia 2006 roku.

No a rzecznik prasowy, bez obrazy, jest od tego, by mówić co szef każe. Do rangi dowodu temu daleko.

Zwłaszcza, że rzecznik oświadczył, że szef "zwrócił brytyjski paszport", lekce sobie ważąc kwestię, że sam tylko zwrot paszportu jest w kwestii rezygnacji z obywatelstwa całkowicie nieskuteczny prawnie – tak w Polsce jak w Zjednoczonym Królestwie.

Według prawa brytyjskiego, obywatel brytyjski zrzeka sie swojego obywatelstwa następująco:

a. Czyta się pouczenia w Internecie, proste jak budowa cepa:

Guide RN

How to Give Up Nationality

b. Wypełnia się jednokartkowy formularz wniosku Home Ofice RN, który można ściągnąć z Internetu.

Form RN

Formularz ma siedem punktów:

1. Imię, nazwisko, adres, data i miejsce urodzenia wnioskodawcy.

2. Oświadczenie że wnioskodawca posiada obywatelstwo brytyjskie (dołączyć brytyjski paszport albo metrykę urodzenia, albo certyfikat naturalizacji)

3. Oświadczenie, że wnioskodawca ma inne obywatelstwo, (dołączyć paszport albo certyfikat naturalizacji wydany przez inne państwo) , albo

4. Oświadczenie, że po zrzeczeniu sie obywatelstwa brytyjskiego wnioskodawca nabędzie inne obywatelstwo (dołączyć promesę nadania obywatelstwa przez inne państwo) 5. Jeśli wnioskodawca jest żonaty/zamężna: data zawarcia związku małżeńskiego (dołączyć metrykę ślubu)

6. Oświadczenie wnioskodawcy, że wszystkie informacje powyżej są prawdziwe, składane pod groźbą kary aresztu do 3 miesięcy lub grzywny do 5000 funtów, własnoręcznie podpisane przez wnioskodawcę.

7. Oświadczenie jednego świadka, że zna osobiście wnioskodawcę, który jest pełnoletni i przy zdrowych zmysłach, własnoręcznie podpisane przez świadka (dowolna osoba w wieku ponad 18 lat, która zna wnioskodawcę osobiście).


c. Dołącza się czek lub przekaz pocztowy na 385 funtów, albo ściąga się z internetu i wypełnia dodatkowy papier, w który wpisuje się numer karty kredytowej i dołącza do wniosku.

d. Całość wysyła się listem poleconym do:

Border and Immigration Agency
Department 1
PO Box 306
Liverpool
L2 0QN


lub do najbliższej ambasady lub konsulatu Wielkiej Brytanii, która przekazuje wniosek tamże.

Urząd w Liverpool stempluje kopię formularza RN i odsyła ją pocztą wnioskodawcy, razem z nadesłanymi oryginalnymi dokumentami, które były załączone do wniosku.

Ostemplowana kopia wniosku jest formalnym dowodem, że wnioskodawca zrezygnował z obywatelstwa brytyjskiego. Minister spraw wewnętrznych Wielkiej Brytanii nie może odmowić przyjęcia rezygnacji z obywatelstwa brytyjskiego w czasie pokoju (może w czasie wojny). Zrezygnować z obywatelstwa moze tylko osoba pełnoletnia, zrzeczenie nie obejmuje dzieci ani innych członków rodziny. I już.

Rozumiem że Radek Sikorski, ktory podobno zrzekł się obywatelstwa brytyjskiego, ma taką ostemplowana kopię formularza RN i w razie potrzeby może pokazać?

Brak komentarzy: