niedziela, 9 października 2011

Wideoblogging w czasach zarazy

Ja tam do postępu nic nie mam.

Ale jako oszołom zamieszkały w kraju anglosaskim jestem przywiązany do pojęcia informed consent, czyli świadoma zgoda. Pojęcie świadomej zgody obejmuje zapoznanie się z kontekstem.

Dwa pierwsze zdjęcia to próba na Tajwanie programu PittPatt (firma Pittsburgh Pattern Recognition). Czas dopasowania wszystkich twarzy w klatce do danych osobowych z wszystkich dostępnych na Tajwanie serwisów społecznościowych <60s (łącze 3.6 Mbps). Zielona ramka = 100% match. Firma została ostatnio nabyta przez Google, w zwiazku z tym twarze można dopasowywać do całości zasobow Google.Viewdle - Photo and Video Face Tagging


Kodycyl informatyczny:

Komputerowi jest wszystko jedno z czym porównuje twarz. Niemniej warto wiedzieć że:

www.heinz.cmu.edu/%7Eacquisti/face-recognition-study-FAQ/acquisti-faces-BLACKHAT-draft.pdf


Privacy in the Age of Augmented Reality
Alessandro Acquisti, Ralph Gross, Fred Stutzman
Heinz College & CyLab Carnegie Mellon University
Black Hat 2011

(...)

¡Your face is the veritable link between your offline identity and your online identit(ies)

¡Data about your face and your name is, most likely, already publicly available online

¡Hence, face recognition creates the potential for your face in the street (or online) to be linked to your online identit(ies), as well as to the sensitive inferences that can be made about you afterblending together offline and online data

¡Democratization of surveillance¡Faces as conduits between online and offline data¡The emergence of PPI: “personally predictable” information¡The rise of visual, facial searches¡The future of privacy in a world of augmented reality.

(...)


Cloud-Powered Facial Recognition Is Terrifying

www.theatlantic.com/technology/archive/2011/09/cloud-powered-facial-recognition-is-terrifying/245867/

(...)no matter what you choose to do or not do, your life exists in the cloud, indexed by Google, in the background of a photo album on Facebook, and across thousands of spammy directories that somehow know where you live and where you went to high school. These little bits of information exist like digital detritus. With software like PittPatt that can glean vast amounts of cloud-based data when prompted with a single photo, your digital life is becoming inseparable from your analog one. You may be able to change your name or scrub your social networking profiles to throw off the trail of digital footprints you've inadvertently scattered across the Internet, but you can't change your face. And the cloud never forgets a face. (...)


Happy video blogging...
Brak komentarzy: