W ramach oddolnej inicjatywy obywatelskiej domagam się niezwłocznego zwolnienia z pracy kłamliwej [----] z Kancelarii Premiera, która oficjalnie przedstawiła zakup broni akustycznej do walki z tłumem tak:

Zespół przygotował dokument zawierający specyfikację techniczną, zgodnie z którą przedmiotem zamówienia było urządzenie rozgłaszające dużej mocy – LRAD, a jego przeznaczeniem wykorzystywanie do przekazywania komunikatów, informacji i ostrzeżeń podczas akcji i operacji policyjnych prowadzonych w związku z klęskami żywiołowymi, katastrofami, awariami technicznymi oraz zdarzeniami o charakterze nadzwyczajnym.

Disclaimer: Nie mam pretensji do importera. Business is business.Ze stron polskiego importera urządzeń LRAD

(Long Range Acoustic Device)

http://www.delta-av.com.pl/strona,lrad_long_range_acoustic_device,60,1,133.html

Wykorzystanie technologii LRAD na widowiskach sportowych

  • wspomaganie akcji ratowniczych,
  • §komunikacja dźwiękowa - komunikaty, zapowiedzi,
  • kontrola przemarszów kibiców na stadiony,
  • kontrola nad agresywnym zachowaniem pseudokibiców,
  • ochrona stadionów przed atakami terrorystów.
  • skuteczne narzędzie do walki z tłumem chuliganów stadionowych

Co to jest LRAD?

LRAD to emiter akustyczny dalekiego zasięgu, o energii fali dźwiękowej dochodzącej do 152dB SPL, pozwalający przebić się sygnałem przez każdy, nawet największy huk i hałas generowany zarówno urządzeniami mechanicznymi, tłumem demonstrantów, kibiców stadionowych, czy żywiołami (huku fali powodziowej, huraganu, gradobicia, itd.). Dla porównana −start odrzutowca to ok. 140 dB.


Druga unikalna właściwość urządzenia to możliwość emitowania bardzo skupionej wiązki dźwięku (15-30 stopni), co umożliwia precyzyjne „wycelowanie” komunikatu w strefę lub obiekt zainteresowania nawet do 1000m (!). LRAD posiada na wyposażeniu specjalizowany, wodoodporny mikrofon komunikacyjny (funkcja bardo głośnego megafonu) oraz odtwarzacz MP3, pozwalający na emisję gotowych, przygotowanych wcześniej komunikatów ostrzegawczych czy informacji standardowych. LRAD wyposażono w celownik optyczny umożliwiający precyzyjne skierowanie sygnału na wybrany obiekt.


WYKORZYSTANIE

LRAD to doskonałe narzędzie do podawania komunikatów i ostrzeżeń w miejscach zagrożenia, np. skierowanych do agresywnego tłumu demonstrantów, rebeliantów, kibiców sportowych na stadionach, itp. LRAD stanowi ważny element wsparcia służb kryzysowych.

Ponieważ urządzenie posiada możliwości selektywnego podawania komunikatów dźwiękowych w miejsce zagrożenia w bardzo wąskiej wiązce, oprócz funkcji obronnych doskonale spełnia funkcje informacyjne i ostrzegawcze w działaniach prewencyjnych służb porządkowych oraz w akcjach ratowniczych (jednostki ratownictwa wodnego, WOPRu, straży pożarnej, żeglugi morskiej i śródlądowej, itp.

(...)

Urządzenia LRAD są powszechnie stosowane w armii amerykańskiej od 2003 roku, w tym w U.S. Navy od 2004 roku. Szczególnym uznaniem cieszą się na Bliskim Wschodzie, m.in. w Iraku i Afganistanie, wspomagając walkę z terrorystami. LRAD został użyty przez jednostki specjalne S.W.A.T. w Santa Ana w Kalifornii do rozbicia gangu samochodowego, przez policję w New York City podczas protestów Republican National Convention w 2004 roku, oraz w Gruzji w listopadzie 2007 roku w starciach z opozycją. Głośnym echem odbiło się zastosowanie LRAD1000 do obrony statku wycieczkowego Seabourn Spirit przed atakiem piratów morskich w rejonie Somalii w 2005r., którzy zaatakowali statek z granatników RPG. Wiele jednostek LRAD 500 zastosowano także w Nowym Orleanie po kataklizmie Huraganu Katrina w roku 2005 podczas akcji ratowniczejoraz do walki z grupami przestępczymi.

Wprowadzenie na polski rynek urządzenia LRAD jako wyposażenia technicznego służb porządkowych a także armii, otwiera nowe możliwości rozwoju strategii ich działania, podnosząc ich efektywność i skuteczność w konfliktach lokalnych oraz w operacjach interwencyjnych poza granicami kraju.

Wykorzystanie technologii LRAD w sposób istotny zwiększa parametry bezpieczeństwa w zakresie akcji ratowniczych, działań prewencyjnych i zagrożeń standardowych oraz pozwala na skuteczną reakcję w sytuacjach kryzysowych i aktach terrorystycznych.