Jest w związku z tym jak najbardziej na 
czasie przypomnieć adresy i telefony kontaktowe OLAF pracownikom GUS i MSWiA zatrudnionym przy organizacji nadchodzącego spisu powszechnego 2011, a będącym w posiadaniu następujących informacji: 
  • liczba osób zmarłych aktualnie zarejestrowanych w systemie PESEL;
  • liczba osób zamieszkałych stale za granicą, nieobecnych w Polsce of 1990 r. lub dłużej, aktualnie zarejestrowanych w systemie PESEL;
  • przyjęte dla potrzeb spisu powszechnego 2011 kryteria uznawania osób fizycznych za przebywające czasowo za granicą lub za stale zamieszkałe za granicą;
  • inne informacje, mogące potwierdzić lub wykluczyć hipotezę pozostawienia w rejestrach ewidencji ludności RP osób zmarłych, i/lub osób stale zamieszkałych za granicą, nieobecnych w Polsce od co najmniej 20 lat, lecz wliczanych do ogólnej liczby ludności RP oficjalnie komunikowanej organom Unii Europejskiej i wpływającej na wysokość dotacji UE z Funduszu Spójności.
 OLAF gwarantuje dyskrecję, choć nie wypłaca gratyfikacji. 
Europa oczekuje, że każdy urzędnik spełni swój 
moralny obowiązek.

Adres pocztowy:

OLAF European Anti-Fraud Office
European Commission
rue Joseph II
30 - 1000 Brussels
Belgium
Attn. Mr Johan Kouw, Directorate C

Unit C2 (Fraud Prevention and Intelligence)

Zgłaszanie informacji online:

https://fns.olaf.europa.eu/
Bezpłatny telefon kontaktowy:
Austria : 0800 295 845


Belgia : 0800 1 24 26
Bułgaria: 00800 01 05 20 04
Dania : 800 18 495
Finlandia : 0800 112 595
Francja : 0800 917 295
Niemcy : 0800 182 0595
Grecja : 00800 321 2595
Irlandia : 1 800 553 295
Włochy : 800 878 495
Luksemburg : 0800 35 95
Holandia: 0800 02 245 95
Portugalia : 800 832 595
Rumunia : 0800 895 133
Hiszpania : 900 993 295


Szwecja: 02 079 1695
Wielka Brytania : 0800 963 595


Kraje z numerem kontaktowym 
00800 01 05 20 04 nie mają numeru lokalnego, lecz bezpłatny numer międzynarodowy obsługiwany z Brukseli. Nie wszystkie sieci telefoniczne obsługują bezpłatne numery międzynarodowe 00800.
Łotwa: 00800 01 05 20 04


Litwa: 00800 01 05 20 04
Malta : 00800 01 05 20 04


Polska : 00800 01 05 20 04
Słowacja: 00800 01 05 20 04
Słowenia : 00800 01 05 20 04
Cypr : 00800 01 05 20 04
Republika Czeska : 00800 01 05 20 04
Estonia : 00800 01 05 20 04
Węgry : 00800 01 05 20 04